BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

GABINET STAROSTY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Rzecznik Prasowy
Katarzyna Wozińska-Gracz
kom. 506 082 488
tel. 61 8410-597
fax: 61 8473-421
e-mail: katarzyna.wozinska-gracz@powiat.poznan.pl

I piętro, pok. 110 A

Zastępca Dyrektora Wydziału
Tomasz Morawski
kom. 504 134 189
tel. 61 8410-667
fax: 61 8473-421
e-mail: tomasz.morawski@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 111

Wydział Gabinet Starosty
Pracownicy Gabinetu
tel. 61 8410-514
tel. 61 8418-820
tel. 61 8410-779
I piętro, pok. 110

Sekretariat
tel. 61 8410-539
tel. 61 8410-501
I piętro, pok. 104

Referat Współpracy Zagranicznej i Promocji Przedsiębiorczości
Pracownicy Referatu
tel. 61 8410-535
tel. 61 8418-826
tel. 61 8410-544
I piętro, pok. 103 D

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie obsługi Starosty i Zarządu:

 1. prowadzeniem bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Zarządu,
 2. prowadzeniem kalendarium rocznic uroczystości związanych z życiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym mieszkańców Powiatu,
 3. przygotowaniem spotkań z udziałem Starosty i Zarządu,
 4. organizowaniem spotkań i wizyt oficjalnych itp.,
 5. prezentowaniem i przeprowadzaniem przedsięwzięcia pt.: „Nagrody Starosty Poznańskiego”,
 6. prezentowaniem, wyjaśnianiem i uzasadnianiem działań organów Powiatu w środkach  masowego przekazu,
 7. prezentowaniem w środkach masowego przekazu stanowiska organów Powiatu w ważnych sprawach należących do zakresu ich działania,
 8. współpracą ze środkami masowego przekazu i lokalnymi środkami masowego przekazu w gminach Powiatu Poznańskiego,
 9. bieżącym analizowaniem informacji, publikacji prasowych związanych z pracą samorządu powiatowego,
 10. organizowaniem konferencji prasowych i spotkań środowiskowych,
 11. kontaktem z przedstawicielami mediów, w tym przekazywanie informacji prasowych i prezentowanie stanowiska Starosty i Zarządu,
 12. realizacja projektów medialnych,
 13. przygotowywaniem i opracowywaniem w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami materiałów   informacyjnych dla Starosty, Wicestarosty i Członków Zarządu,
 14. obsługą działalności Starosty i Członków Zarządu w ramach pełnionych przez nich funkcji w organizacjach, stowarzyszeniach itp.

2. w zakresie współpracy zagranicznej Powiatu Poznańskiego w szczególności

 1. organizacją wizyt partnerów zagranicznych w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego za granicą w tym w regionach   partnerskich,
 3. realizowaniem  zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a partnerami zagranicznymi,
 4. poszukiwaniem nowych partnerów zagranicznych potrzebnych Powiatowi Poznańskiemu  do realizacji  zadań i celów powiatu,
 5. prowadzeniem spraw związanych z współtworzeniem i przystępowaniem przez Powiat Poznański do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych oraz regionalnych,

3. w zakresie współpracy Powiatu Poznańskiego z krajowymi jednostkami samorządu terytorialnego, (dalej jako JST), w szczególności:

 1. organizacją wizyt przedstawicieli JST w Powiecie Poznańskim,
 2. organizacją wizyt przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na terenie innych JST,
 3. realizowaniem zagadnień wynikających z ustaleń pomiędzy władzami Powiatu Poznańskiego a innymi JST,
 4. współpracą z krajowymi instytucjami i organizacjami lokalnymi.

4. w zakresie rozwoju i promocji przedsiębiorczości:

 1. współpracą z przedstawicielami instytucji i urzędów w zakresie działań zmierzających do  pozyskania inwestorów,
 2. przygotowaniem i aktualizowaniem oferty inwestycyjnej gmin Powiatu Poznańskiego,
 3. tworzeniem bazy danych dotyczącej przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu Powiatu,
 4. udzielaniem przedsiębiorcom i przedsiębiorstwom informacji dotyczących możliwości inwestowania na terenie Powiatu Poznańskiego oraz procedur związanych z tym tematem,
 5. podejmowaniem czynności związanych z promocją Powiatu Poznańskiego w środowisku biznesowym,
 6. organizowaniem imprez, konkursów, wystaw, targów i misji gospodarczych o charakterze biznesowym, dotyczących m.in. Powiatu Poznańskiego,
 7. przygotowywaniem i przeprowadzaniem konkursu o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”,
 8. prowadzeniem strony www.pfpp.com.pl 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Felińska
  data wytworzenia: 2003-12-06
 • opublikował: Kolanowska-Pogrzebna Hanna
  data publikacji: 2003-06-12 12:17
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 14:21

Rejestr zmian

 • 02.07.2003; zmiana treści informacji
 • 03.07.2003; zmiana treści informacji
 • 14.10.03; korekta
 • 02.02.04; korekta
 • 15.11.05; zmiana adresu e-mail
 • 05.09.07; update systemu
 • 12.09.07; korekta edytorska
 • 17.09.07; dodanie nazwy obiektu
 • 18.09.07; ujednolicenie stron
 • 04.10.07; ujednolicenie stron
 • 21.12.07; korekta edytorska
 • 21.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 23.04.09; korekta
 • 05.06.09; zmiana właściciela obiektu
 • 15.09.09; aktualizacja informacji
 • 01.12.09; korekta edytorska
 • 03.12.09 korekta numerów tel
 • 03.03.10 korekta numerów tel
 • 08.03.11 aktualizacja informacji
 • 04.04.11 aktualizacja treści
 • 28.04.11 korekta edytorska
 • zmieniono 2011-05-20 08:21 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-05-20 08:27 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-05-20 08:41 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2011-05-26 11:26 przez Kaźmierczak Izabela: przegląd treści
 • zmieniono 2011-06-30 14:04 przez Kaźmierczak Izabela: aktualizacja treści
 • zmieniono 2011-06-30 14:17 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-06-30 14:19 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-06-30 14:52 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:45 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:48 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:50 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:57 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:58 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 13:59 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-07-01 14:14 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-10-10 11:40 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-10-10 11:42 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2011-11-23 15:01 przez Kaźmierczak Izabela
 • zmieniono 2012-04-23 16:55 przez Administrator Systemu: aktualizacja numerów telefonów
 • zmieniono 2012-04-25 15:06 przez Administrator Systemu: korekta
 • zmieniono 2012-04-27 12:35 przez Kozłowska Anna: kontrola danych
 • zmieniono 2012-04-27 12:38 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-04-27 12:39 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-05-29 12:40 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-07-03 11:40 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-07-26 13:41 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-08-28 14:28 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2012-08-28 14:29 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2013-02-01 13:33 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2013-02-01 13:48 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2013-02-01 14:30 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2013-06-25 13:16 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-25 13:53 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-06-25 13:54 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-25 13:55 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-25 14:08 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-04-02 15:06 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2014-06-24 14:16 przez Kozłowska Anna
 • zmieniono 2015-04-09 14:57 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-04-09 14:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-04-09 14:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-22 12:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-05-22 13:03 przez Kolanowska Hanna: kontrola danych
 • zmieniono 2015-07-07 12:47 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-20 11:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja po zmianie regulaminu
 • zmieniono 2016-01-29 13:59 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2016-01-29 14:01 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2016-01-29 14:02 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2016-01-29 14:12 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2016-06-10 12:28 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2016-06-10 12:28 przez Kolanowska-Pogrzebna Hanna
 • zmieniono 2017-03-02 13:39 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 13:45 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-02 13:45 przez Bartosz Kurek : aktualizacja treści
 • zmieniono 2017-03-02 13:57 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2017-03-14 10:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2017-10-17 14:36 przez Joanna Felińska: kontrola danych
 • zmieniono 2018-02-01 10:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-09-04 14:51 przez Joanna Felińska
 • zmieniono 2018-11-27 14:54 przez Joanna Felińska
 • zmieniono 2018-11-27 14:58 przez Joanna Felińska
 • zmieniono 2019-11-25 15:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-01-10 09:56 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2020-01-16 15:09 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2020-01-21 14:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-10-21 08:04 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-10-23 15:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie stanowiska zastępcy dyrektora
 • zmieniono 2020-10-26 11:00 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2020-10-26 11:05 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2020-10-26 11:26 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2020-11-26 09:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2020-11-26 12:38 przez Pieczyński Maciej: korekta
 • zmieniono 2021-02-08 15:10 przez Pieczyński Maciej: korekta - poprawienie numeru pokoju pracowników Sekretariatu
 • zmieniono 2021-02-08 16:40 przez Agata Poleska : dodanie podkreślenia
 • zmieniono 2021-02-25 11:45 przez Agata Poleska
 • zmieniono 2021-08-12 12:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2022-01-21 11:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja w związku z przyjęciem nowego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu
 • zmieniono 2022-01-21 11:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2023-08-21 14:17 przez Pieczyński Maciej: KOR
 • zmieniono 2023-08-21 14:17 przez Pieczyński Maciej: korekta treści
 • zmieniono 2023-08-22 13:49 przez Pieczyński Maciej: formatowanie tekstu
 • zmieniono 2023-08-22 14:21 przez Pieczyński Maciej: formatowanie tekstu

« wstecz

Banery