BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

   RZECZNIK KONSUMENTÓW

Podstawa prawna

Status i kompetencje Powiatowego Rzecznika Konsumentów regulują art. 37 - 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017r. poz. 229 ze zm.)

Zgodnie z powyższymi przepisami Rzecznik Konsumentów działa w powiatach (miastach na prawie powiatu). Rzecznikiem może być osoba, która posiada wykształcenie wyższe, w szczególności prawnicze lub ekonomiczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową. W powiatach (miastach na prawach powiatu) liczących wiecej aniżeli 100 tys. mieszkańców Rzecznik może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy wyodrębnionego biura.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

 • prowadzi edukację konsumencką, w szczególności poprzez wprowadzanie elementów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych,
 • zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną w zakresie ochrony ich interesów,
 • występuje do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów obowiązany jest udzielić mu wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do jego uwag i opinii. Kto, wbrew przepisowi narusza obowiązek udzielenia rzecznikowi konsumentów wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia rzecznika lub obowiązek ustosunkowania się do uwag i opinii rzecznika, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł, orzekanej w trybie przepisów postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • składa wnioski w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziała z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi. Mogą to być w szczególności: Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich i inne organizacje,
 • w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • może wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępuje, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 • może wytaczać powództwa w sprawach nieuczciwych praktyk rynkowych,
 • może zgłosić zawiadomienie do Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące podejrzenia naruszenia zakazu stosowania niedozwolonych postanowień umownych.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
  data wytworzenia: 10.12.2008
 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2003-06-10 12:44
 • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-31 13:21

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 5238 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-08-31 13:21 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-18 15:26
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.