BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Marek Radwański

Tel.  61 8418-830
Tel.  61 8418-831

Fax. 61 8480-556 (należy zaznaczyć, że pismo kierowane jest do rzecznika konsumentów)


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
ESP służy do składania podań rozpoczynających sprawę i pism do sprawy już będącej w toku drogą elektroniczną.


Krótkie zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: rzecznik.konsumentow@powiat.poznan.pl

W wiadomości należy podać numer telefonu w celu łatwiejszego kontaktu.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
adres:
ul. Słowackiego 8
parter, pok. 032
60 - 823 Poznań

Rzecznik udziela porad:
w poniedziałki w godz. 9:30 - 16:30
od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:00

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
  data wytworzenia: 2003-06-11
 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2003-06-11 14:24
 • zmodyfikował: Dawid Kaczmarek
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-30 14:15

Wniosek do Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Wizytówka

Powiatowy Rzecznik Konsumentów


 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2.Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających  z art. 42  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.

4.Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat albo bezterminowo.

5.Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

a)dostępu do swoich danych osobowych,

b)żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c)żądania usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan  sprzeciwia się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.

8.Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9.Jeżeli Pani/Pan jest konsumentem, to odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa, a także przedsiębiorca, z którym Pani/Pan pozostaje w sporze.

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 71188
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-06-30 14:15
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40