BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


W oryginale należy dostarczyć:

 1. dowód własności pojazdu;
 2. kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
 3. wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli jest wymagane;
 4. dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
 5. tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic rejestracyjnych lub konieczności zwrotu tych tablic do organu rejestrującego państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic rejestracyjnych dołącza stosowne oświadczenie;
 6. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
 7. zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli jest wymagane;
 8. dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzającego zwolnienie od akcyzy, jeżeli jest wymagane;
 9. dowód wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenie o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, jeżeli jest wymagane.

Podstawa prawna: art. 72 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 z późniejszymi zmianami)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Banaszewska
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2011-01-07 12:19
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 07:55

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4132
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-03-26 07:55
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-06-24 14:59