BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Archiwum rok 2011

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Brzeźno, gmina Kostrzyn, działki nr 92/1 i 92/2. Regulamin przetargu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-24 11:08
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:34

Wykaz dotyczący lokalu mieszkalnego nr 6 przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącego własność Powiatu Poznańskiego, położonego w Puszczykowie przy ul. Libelta 29

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Chwiłkowska
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-31 10:02
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Koninko, gmina Kórnik, działka nr 68

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anita Chwiłkowska
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-01-31 10:06
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:47

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo, gmina Murowana Goślina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-02-07 15:27
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:48

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, Pobiedziska, ul. Zawiła 3 i 3a

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-02-08 08:44
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:49

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, Pobiedziska, ul. Kazimierza Odnowiciela 26

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-02-08 08:49
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:49

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Wojnowo, gmina Murowana Goślina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-10 11:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:50

Wykaz części nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 2153, stanowiącej własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-17 14:01
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:50

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, położonych w Puszczykowie przy ul. Cienistej 13, stanowiących własność Skarbu Państwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-05-17 14:07
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:51

Wykaz informacyjny o zniesieniu współużytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Luboniu przy ul. Nad Strumykiem 3, oznaczonym numerem ewidencyjnym 99. Zniesienie współużytkowania wieczystego nieruchomości nastąpi pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Wielkopolskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-06-20 09:52
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:52

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Wojnowo, gmina Murowana Goślina

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Mazurek Anna
  data publikacji: 2011-07-12 14:13
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:53

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych: Puszczykowo, ul. Poznańska 62 i Dymaczewo Stare, ul. Bajera 1

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Mazurek
 • opublikował: Rządkowska - Jurga Joanna
  data publikacji: 2011-05-17 13:50
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 10:54

drukuj całą stronę

Banery