BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

PORZĄDEK PUBLICZNY, BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2019

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2020-02-20 08:02
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-20 08:23

PORZĄDEK PUBLICZNY, BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2018

 • PORZĄDEK PUBLICZNY, BEZPIECZEŃSTWO OBYWATELI, OCHRONA...
  Strona tytułowa opracowania
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2019-03-04 11:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-17 08:48

DZIAŁANIA NA RZECZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2017

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

DZIAŁANIA NA RZECZ PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2017

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2018-03-02 14:44

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2016

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

PREZENTACJA - DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE POZNAŃSKIM W ROKU 2016

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-02-23 09:01
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-23 09:03

Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2015

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

Prezentacja: Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2015

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-02-25 09:15

Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2014

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

Prezentacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2014".

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2015-02-19 10:05
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:48

Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2013

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2014-02-25
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-02-25 12:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 11:38

Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2012

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

Prezentacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2012".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:39
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 09:20

Informacja o tzw. "normie śniegowej" (dopuszczalna grubość pokrywy śniegu na dachach)

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 12:05
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:44

Bezpieczeństwo w Powiecie Poznańskim w roku 2011

 • Strona tytułowa opracowania
  Strona tytułowa opracowania

Prezentacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2011".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:48
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 09:21

Opracowanie: "Powódź w Powiecie Poznańskim 2010"

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:34
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:44

Informacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2010".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:49
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 09:21

Prezentacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2009".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:52
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 09:22

Mapy zagrożenia powodziowego (rzeka Warta)

Zamieszczone poniżej mapy stanowią wyciąg z dokumentu pn.: Aktualizacja operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego (Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony przed powodzią dla Powiatu Poznańskiego), powstałego w roku 2010 r. na zlecenie Starosty Poznańskiego. Dokument ten stanowi ocenę stanu zagrożenia oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, stanowiąc załącznik „Planu Zarządzania  kryzysowego powiatu poznańskiego”.

Poniższe mapy zagrożenia powodziowego powiatu poznańskiego obejmują najważniejsze elementy sieci hydrograficznej obszaru rzeki Warty. Zostały one opracowane na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:10 000 w układzie z 1992 roku, biorąc pod uwagę doświadczenia powodzi z roku 2010.

Podstawą do określenia obszaru zagrożenia powodzią stanowiły obliczenia i rzędne zwierciadła wody odpowiadające przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%, przy założeniu poziomu wody 700 cm, na wodowskazie - Most Rocha w Poznaniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-10 11:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:22

Mapy zagrożenia powodziowego - zamieszczone na stronach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mapy zagrożenia powodziowego dla Powiatu Poznańskiego, zostały zamieszczone także na stronach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to mapy opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP).

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

Ostateczne wersje ww. map zostały przekazane jednostkom administracji publicznej wiosną 2015 r. W ramach współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opisywane mapy zostały umieszczone na stronie www PODGiK-u, pod linkiem:

http://poznanski.e-mapa.net/

(Uwaga, należy wybrać zakładkę "Powiat Poznański", a następnie po jej rozwinięciu "Mapy zagrożenia powodziowego".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2015-10-12 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:25

Prezentacja: "Działania na rzecz bezpieczeństwa w Powiecie Poznańskim 2008".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-02-20 10:52
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-25 09:22

Jak się zachować? - Burze, huraganowe wiatry i nawałnice. Informacja PSP.

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2013-12-06 14:22
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:46

Zasady Bezpieczeństwa Podczas Upałów - Główny Inspektorat Sanitarny

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-06-09 15:51
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:46

Powódź, w obliczu zagrożenia. Poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-06-09 16:02
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:47

Rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. Nr 121, poz. 840) opracowano w 2007 r. rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu poznańskiego oraz w 2012 r. jego aktualizację .

W aktualizacji rejestru lokalizacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk przedstawiono na fragmentach map topograficznych, które zawierają karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i osuwisk.

Więcej na:

http://www.bip.powiat.poznan.pl/2961,osuwiska.html

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2014-07-11 14:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:56

O czym należy pamiętać zimą? - Poradniki RCB

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2014-12-12 15:27
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:47

Jak przygotować się na CZAD - Poradnik RCB

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2014-12-30 11:11
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:47

Nie daj się uzależnić od hazardu !!

 • data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2014-12-30 11:20
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 08:48

Bezpieczny urlop

 • opublikował: Twardecka Izabela
  data publikacji: 2015-06-29 14:59
 • zmodyfikował: Twardecka Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2015-06-29 14:59

Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń - ASF. Informacja Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego

Więcej materiałów dotyczących afrykańskiego pomoru świń, znajduje się na stronie www. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego.

http://www.piwet.pulawy.pl/     W zakładce "afrykański pomór świń".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-10-14 12:28
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:33

Materiały informacyjne dotyczące afrykańskiego pomoru świń (ASF). Filmy i prezentacje.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2016-07-28 14:28
 • zmodyfikował: Sobolewski Łukasz
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-14 12:32

Materiały informacyjne - "Ptasia Grypa 2017"

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-02-03 08:08

Afrykański Pomór Świń oraz grypa ptaków 2020 - Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Poznaniu.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2020-01-14 14:04

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie bezpiecznego stosowania butli gazowych

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-06-07 13:12

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA UPAŁ - poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-08-01 09:22

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) - Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r.

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w  dniu 15 kwietnia 2015 r.
 

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-08-21 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-30 09:45

Wykaz - firmy zwalczające owady.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2018-10-22 13:04

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11314
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-03-30 09:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-10 13:23