BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Mapy zagrożenia powodziowego (rzeka Warta)

Zamieszczone poniżej mapy stanowią wyciąg z dokumentu pn.: Aktualizacja operatu przeciwpowodziowego dla Powiatu Poznańskiego (Powiatowy Plan Operacyjny Ochrony przed powodzią dla Powiatu Poznańskiego), powstałego w roku 2010 r. na zlecenie Starosty Poznańskiego. Dokument ten stanowi ocenę stanu zagrożenia oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu, stanowiąc załącznik „Planu Zarządzania  kryzysowego powiatu poznańskiego”.

Poniższe mapy zagrożenia powodziowego powiatu poznańskiego obejmują najważniejsze elementy sieci hydrograficznej obszaru rzeki Warty. Zostały one opracowane na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:10 000 w układzie z 1992 roku, biorąc pod uwagę doświadczenia powodzi z roku 2010.

Podstawą do określenia obszaru zagrożenia powodzią stanowiły obliczenia i rzędne zwierciadła wody odpowiadające przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%, przy założeniu poziomu wody 700 cm, na wodowskazie - Most Rocha w Poznaniu.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Sobolewski
  data wytworzenia: 2015-03-03
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2013-05-10 11:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-22 11:20

Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) - Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w terminie do 22 grudnia 2013 r.

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

W dniu 22 grudnia 2013 r. mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, przekazane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, zostały opublikowane na Hydroportalu MZP i MRP w formie plików PDF.

W 2014 r. mapy podlegały sprawdzaniu i weryfikacji. Uwagi zgłaszane przez organy administracji były rozpatrywane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane.

Przekazanie przez Prezesa KZGW ostatecznych wersji map jednostkom administracji, o którym mowa w art. 88f ust. 3 ustawy Prawo wodne nastąpiło w  dniu 15 kwietnia 2015 r.
 

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf dostępne są na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2017-08-21 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 14:40

Mapy zagrożenia powodziowego - zamieszczone na stronach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mapy zagrożenia powodziowego dla Powiatu Poznańskiego, zostały zamieszczone także na stronach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Są to mapy opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa) wymaga przygotowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP).

Za opracowanie map zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) odpowiada Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały opracowane w ramach projektu ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami” (ISOK) przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB – Centra Modelowania Powodzi i Suszy w Gdyni, Poznaniu, Krakowie i we Wrocławiu.

Ostateczne wersje ww. map zostały przekazane jednostkom administracji publicznej wiosną 2015 r. W ramach współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opisywane mapy zostały umieszczone na stronie www PODGiK-u, pod linkiem:

http://poznanski.e-mapa.net/

(Uwaga, należy wybrać zakładkę "Powiat Poznański", a następnie po jej rozwinięciu "Mapy zagrożenia powodziowego".

 • opublikował: Sobolewski Łukasz
  data publikacji: 2015-10-12 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-29 14:41

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 159
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-29 14:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-24 15:19