BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020

      Dnia 27 czerwca 2013 roku Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła i wdrożyła "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2013-2020". Program, który stanowi załącznik do uchwały, określa w szczególności cele i zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2014-08-14 12:53
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-12-30 14:13

drukuj całą stronę

Banery