BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.


 

Rok 2023

Lp.
Data
wpływu
Przedmiot petycji Podmiot wnoszący Termin
odpowiedzi
do dnia
Przebieg
postępowania
1. 15.02.2023

w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności (PDF 136.63kB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
15.05.2023

treść Uchwały Nr XLIX/658/VI/2023 Rady Powiat w Poznaniu w sprawie rozpatrzenia petycji

2. 06.03.2023

w sprawie zmiany organizacji ruchu oraz oznakowania na ul. Śliwkowej w Biskupicach (PDF 239.04kB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach
06.06.2023

Opdowiedź (PDF 126.44KB)

 

3. 21.04.2023

w sprawie projektu stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Suchy Las w obrębie Złotniki, pod numerem ewidencyjnym EZOR: 2/23 (PDF 1386.10kB)

Stowarzyszenie na rzecz
promocji przedsiębiorców
w Złotnikach

21.07.2023

 

 

4. 23.05.2023

w sprawie możliwości wykonania progów zwalniających lub innych ograniczających prędkość urządzeń - Promnice (PDF 81.88KB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

23.08.2023

 

5. 30.05.2023

w sprawie budowy chodnika w miejscowości Dobra, Sznyfin, Dakowy Suche (PDF 71,15KB)

wyłączenie jawności w związku
z brakiem zgody, o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

30.08.2023

 

 

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2023-02-20 15:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-02 13:07

 

Informacja zbiorcza o petycjach kierownych do Starosty Poznańskiego

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-06-02 12:36

Archiwum - informacji zbiorczej o petycjach kierowanych do Starosty Poznańskiego


 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-01-10 10:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 11:18

 

Informacja zbiorcza o petycjach kierownych do Rady Powiatu w Poznaniu

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-06-02 13:09

Archiwum - informacji zbiorczej o petycjach kierowanych do Rady Powiatu w Poznaniu


 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2016-06-21 14:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-06 11:15

drukuj całą stronę

Banery