BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Powiatu Poznańskiego

Dnia 11 marca 2015 roku Starosta Poznański na podstawie regulaminu pkt 4.1 Powiatowej Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 102/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 10 października 2014 roku powołał zespół ds. opracowania  „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

W skład którego weszli:

mł. insp. Roman Kuster - Komendant Miejski Policji w Poznaniu - przewodniczący zespołu

Paweł Kurosz - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Poznaniu - zastępca przewodniczącego

nadkom.  Hubert  Haegenbarth –Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Poznaniu

podinsp. Łukasz Chilomer –Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu

asp. Piotr Gruszka - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KMP w Poznaniu

st. bryg.  Witold Rewers – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

mł. bryg. Michał Szymaniak - Naczelnik Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego  KMPSP w Poznaniu

st. kpt. Tomasz Skorlinski - Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy (+SKKM)  KMPSP w Poznaniu

W dniu 26 maja 2015 roku Przewodniczący zespołu ds. opracowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” przekazał Przewodniczącemu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opracowany projekt programu i wyniki prac.

Dnia 08 lipca 2015 roku projekt   „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego. 

Dnia 04 listopada 2015 roku odbyło się spotkanie Przewodniczącego Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Przewodniczącego zespołu opracowującego projekt programu z Radnymi Rady Powiatu w Poznaniu na którym  przedstawiono w/w program.          

Dnia 25 listopada 2015 Uchwałą Nr XII/142/V/2015 Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości  oraz  Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”.

 • Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
  Strona tytułowa opracowania
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Twardecka
  data wytworzenia: 2016-01-14
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-01-15 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-15 09:11

drukuj całą stronę

Banery