BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Sekretariat Wydziału
telefon: 61 8410-538, 61 8418-806
fax: 61 8410-611
e-mail: komunikacja@powiat.poznan.pl
parter, pokój 021


Dyrektor Wydziału
Małgorzata Kaniewska

telefon:  61 8410-610
fax:  61 8410-611
e-mail: malgorzata.kaniewska@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 024 

Z-ca Dyrektora Wydziału
Agnieszka Kominek

telefon: 61 8410-699
e-mail: agnieszka.kominek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 032


Referat do spraw Rejestracji Pojazdów

Kierownik Referatu
Błażej Prajs

telefon: 61 8410-606
e-mail: blazej.prajs@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 020

Zadania Referatu:

 1. prowadzenie ewidencji pojazdów i ich właścicieli,
 2. rejestrowanie pojazdów,
 3. wyrejestrowanie pojazdów,
 4. wydawanie zaświadczeń z zakresu rejestracji pojazdów,
 5. przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów,
 6. wydawanie wtórników oznaczeń pojazdów,
 7. nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 8. czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • Informacje w sprawach ogólnych:
  61 8410-747, 61 8410-748

   
 • Informacje w sprawie odbioru dowodów rejestracyjnych nowych i zatrzymanych:
  61 8410-607
   
 • Sprawy związane z rejestracją pojazdów, można również załatwiać w niżej wymienionych filiach Wydziału Komunikacji                   
L.p. Adres: numer telefonu:
1. Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 61 897-71-71
2. Stęszew, ul. Poznańska 20 61 813-00-77
3. Swarzędz ul.  Poznańska 25  61 651-12-65, 651-12-68
4. Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 96 61 895-92-41
5. Czerwonak ul. Gdyńska 53 61 226-92-35, 226-92-36


Referat do spraw Wydawania Uprawnień do Kierowania Pojazdami

Kierownik Referatu
Renata Taszarek

telefon: 61 8410-609
e-mail: renata.taszarek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 026

Zadania Referatu:

 1. prowadzenie ewidencji kierowców i osób bez uprawnień,
 2. wydawanie krajowych praw jazdy i pozwoleń na kierowanie tramwajem,
 3. wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
 4. realizowanie wyroków sądowych w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 5. zatrzymanie i zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 6. cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 7. kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na badania lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne,
 8. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewożącym wartości pieniężne,
 • Informacje w sprawach ogólnych:
  61 8410-600, 61 8410-604

   
 • Informacje w sprawach odbioru praw jazdy:
  61 8410-600, 61 8410-604

   
 • Informacja w sprawie zatrzymanych praw jazdy:
  61 8410-605, 61 8410-735

   

Referat do spraw Działalności Gospodarczej

Kierownik Referatu
Justyna Płóciennik

telefon: 61 222 89 64
e-mail:
justyna.plociennik@powiat.poznan.pl
parter, pokój 036

Zadania Referatu:

 1. wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy,
 2. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 3. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  w zakresie przewozu osób samochodem osobowym,
 4. wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 5. wydawanie zaświadczeń na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy,
 6. wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób,
 7. przekazywanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego danych, o których mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym,
 8. kontrolowanie przedsiębiorców posiadających zezwolenie, licencję lub zaświadczenie,
 9. wpisywanie i wykreślanie z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
 10. wydawanie i cofanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców,
 11. rozpatrywanie skarg dotyczących działalności ośrodka szkolenia kierowców,
 12. sporządzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomości wyników analizy statystycznej  w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych oraz liczby skarg,
 13. wpisywanie i wykreślanie przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,
 14. zgłaszanie do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Wojewodę, kandydatów na instruktorów nauki jazdy na egzamin sprawdzający kwalifikacje,
 15. sprawowanie nadzoru nad przedsiębiorcami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej,
 16. wpisywanie i wykreślanie z ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 17. wpisywanie i wykreślanie z ewidencji wykładowców,
 18. wydawanie i cofanie uprawnień do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów,
 19. realizowanie spraw związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usuniętego z drogi na rzecz powiatu (art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym),


 Schematy kontroli


Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów        - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających uprawnienia transportowe     - PDF

Ogólny schemat kontroli przedsiębiorców posiadających zaświadczenie
na przewozy drogowe na potrzeby własne - PDF


 

 • Informacja w sprawach SKP (Stacji Kontroli Pojazdów), OSK (Ośrodków Szkolenia Kierowców):
  61 2228-974, 61 8418-811, 61 8410-778
 • Informacja w sprawach działalności gospodarczej w zakresie przewozów drogowych:
  61 8410-608, 61 8410-727, 61 2228-963


Referat do spraw Ewidencji Akt Pojazdów i Kierowców

Kierownik Referatu
Anna Rojek

telefon: 61 8410-659
e-mail: anna.rojek@powiat.poznan.pl
parter,
pokój 025

Zadania Referatu:

 1. prowadzenie ewidencji akt pojazdów i kierowców oraz osób bez uprawnień,
 2. uzupełnianie posiadanego zasobu akt pojazdów, kierowców i osób bez uprawnień,
 3. udostępnianie danych stanowiących zasób akt pojazdów i kierowców uprawnionym podmiotom.

<< powrót

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 34 Regulaminu Organizacyjnego - zadania Wydziału Komunikacji i Transportu

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kominek
  data wytworzenia: 2006-10-05
 • opublikował: Bestyński Konrad
  data publikacji: 2003-06-16 16:27
 • zmodyfikował: Bestyński Konrad
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-02 12:59

Rejestr zmian

 • 06.07.2004 / zmiana treści informacji
 • 12.01.2005 / zmiana treści informacji (filie)
 • 07.06.2005 / zmiana treści informacji
 • 27.07.2005 / zmiana treści informacji
 • 27.07.2005r. / zmiana treści informacji
 • 11.08.2005 / zmiana treści informacji
 • 03.03.2006 / aktualizacja zamieszczonych informacji
 • 06.04.2006 / aktualizacja
 • 15.05.2006 / aktualizacja
 • 26.07.2006 / aktualizacja
 • 05.10.2006 / zmiana treści informacji
 • 17.07.2007/aktualizacja
 • 24.08.07/aktualizacja
 • 30.08.07; korekta
 • 13.09.07; korekta edytorska
 • 17.09.07; dodanie adresów e-mail
 • 18.09.07; korekta edytorska
 • 18.10.2007; aktualizacja
 • 12.12.07; zmiana przekierowania
 • 17.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"/zmiana numeru telefonu gm. Murowana Goślina
 • 25.08.08; dodanie numerów telefonu
 • 03.09.08; zmiana kierownika (Referat ds. Rejestracji Pojazdów)
 • 02.02.09; zmiana godzin urzędowania Wydziału KT
 • 05.02.09; dodanie danych o filii w Swarzędzu
 • 24.04.09; dodanie danych o filii w Tarnowie Podgórnym
 • 10.08.09; korekta numerów telefonu
 • 18.09.09; dodanie przekierowania
 • 27.10.09; zmiany kadrowe
 • 01.12.2009; logowanie
 • 04.12.09 aktualizacja numerów telefonów
 • 26.01.2010; weryfikacja i zmiana zamieszczonych informacji
 • 29.10.2010:przegląd danych
 • 31.01.2011:pzegląd danych
 • 01.02.2011: kontrola informacji
 • 10.02.2011; kontrola danych
 • 04.03.2011; kontrola informacji
 • zmieniono 2011-05-20 12:41 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2011-05-20 12:49 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja treści po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2011-05-20 13:12 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-06-22 12:40 przez Administrator Systemu: aktualizacja danych
 • zmieniono 2011-07-12 12:53 przez Rojek Anna: aktualizacja treści
 • zmieniono 2011-07-12 12:58 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2011-07-12 12:59 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2011-07-12 13:04 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2011-07-18 16:24 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2011-07-18 16:32 przez Lehmann Dorota
 • zmieniono 2011-08-26 13:17 przez Banaszeska Marta
 • zmieniono 2011-08-26 13:21 przez Banaszeska Marta: aktualizacja
 • zmieniono 2012-04-05 07:57 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2012-04-19 13:06 przez Banaszewska Marta: kontrola danych
 • zmieniono 2012-05-29 08:41 przez Kaczmarek Wojciech
 • zmieniono 2012-08-13 13:38 przez Administrator Systemu: zmiana przekierowania "Zobacz także"
 • zmieniono 2012-09-04 10:01 przez Rojek Anna
 • zmieniono 2012-12-14 13:49 przez Administrator Systemu: aktualizacja treści
 • zmieniono 2012-12-27 10:35 przez Administrator Systemu: aktualizacja
 • zmieniono 2013-03-26 14:16 przez Magdalena Krygier: aktualizacja informacji
 • zmieniono 2013-03-26 14:19 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-11 07:54 przez Administrator Systemu: dodanie informacji - Referat ds. Ewidencji Akt Pojazdów i Kierowców
 • zmieniono 2013-06-26 08:55 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2014-01-08 11:48 przez Lehmann Dorota: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-01-16 13:12 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2014-01-29 11:14 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2014-01-29 11:15 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2014-02-17 10:38 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2014-02-17 10:39 przez Kucharski Daniel: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-03-14 08:47 przez Bestyński Konrad
 • zmieniono 2014-03-14 08:48 przez Bestyński Konrad
 • zmieniono 2014-03-25 13:01 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2014-04-16 11:30 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-05-15 12:52 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-05-27 12:44 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2014-06-17 09:52 przez Bestyński Konrad: k
 • zmieniono 2014-06-17 09:53 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-07-01 14:07 przez Bestyński Konrad
 • zmieniono 2014-07-01 14:08 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-07-18 14:45 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-08-04 14:09 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-08-20 08:25 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2014-08-20 09:38 przez Kucharski Daniel: kontrola danych
 • zmieniono 2014-09-03 11:46 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-10-07 12:44 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2014-10-08 08:05 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-11-03 11:52 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-11-14 11:04 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-11-18 14:02 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2014-12-03 07:50 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2014-12-03 12:39 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2015-01-02 11:17 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-01-07 13:12 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-01-16 09:59 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-01-28 10:33 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2015-02-06 12:28 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2015-03-03 08:52 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2015-03-11 09:30 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2015-04-10 07:47 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-04-10 11:44 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-04-13 09:48 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-04-16 14:42 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2015-05-04 11:46 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-06-02 09:06 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-06-17 07:52 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2015-06-18 09:12 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2015-06-22 13:20 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-06-22 13:21 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-06-22 13:21 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-06-22 13:23 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-06-22 13:24 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-06-23 14:54 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2015-07-07 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-07 12:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2015-07-08 08:26 przez Bestyński Konrad: Korekta danych
 • Dostosowanie do wymagań WCAG 2.0
 • zmieniono 2015-08-19 07:51 przez Bestyński Konrad: Przeniesienie komunikatu do archiwum
 • zmieniono 2015-08-31 16:27 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2015-09-18 10:04 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2015-10-14 10:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-10-19 15:04 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2015-12-04 10:04 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-01-07 09:55 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-02-05 09:59 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-02-18 10:51 przez Bestyński Konrad
 • zmieniono 2016-02-18 10:52 przez Bestyński Konrad: Dostosowanie do standardu WCAG 2.0
 • zmieniono 2016-03-15 08:17 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-04-06 11:04 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-04-06 11:26 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-04-06 11:28 przez Kucharski Daniel: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-05-11 10:13 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-05-20 10:41 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-06-02 09:02 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-07-04 12:25 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2016-07-13 11:00 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-08-16 12:07 przez Bestyński Konrad: przegląd treści
 • zmieniono 2016-08-24 09:23 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2016-09-02 09:20 przez Bestyński Konrad: Przegląd treści
 • zmieniono 2016-10-03 11:28 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-10-10 16:37 przez Bestyński Konrad: Korekta informacji
 • zmieniono 2016-11-02 14:10 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-12-02 09:09 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2016-12-08 14:11 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2017-01-02 11:29 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-02-03 09:12 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-03-24 11:03 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2017-03-27 09:56 przez Bestyński Konrad: Kontrola treści
 • zmieniono 2017-04-07 14:08 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-05-04 08:29 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-06-02 09:15 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-07-05 14:40 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2017-07-07 11:10 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2017-07-21 08:09 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2017-09-04 10:04 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-09-22 14:03 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie schematów kontroli
 • zmieniono 2017-09-22 14:09 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:12 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-09-22 14:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2017-10-03 10:39 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-12-11 08:43 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2017-12-21 08:33 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2017-12-28 12:28 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2018-01-08 09:22 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-02-01 10:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-02-05 12:15 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-02-06 12:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-03-05 09:31 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2018-03-12 12:00 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2018-04-04 12:41 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-05-14 11:03 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-05-18 09:38 przez Borowska Magdalena: kontrola danych
 • zmieniono 2018-05-25 08:06 przez Bestyński Konrad: Wprowadzenie informacji o RODO
 • Korekta - wprowadzenie hiperłącza
 • Kontrola danych
 • zmieniono 2018-07-24 08:29 przez Bestyński Konrad: kontrola danych
 • zmieniono 2018-08-30 08:00 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2018-09-12 14:45 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-20 11:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja przekierowania
 • zmieniono 2018-09-25 15:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dodanie filii w Czerwonaku
 • zmieniono 2018-09-27 11:55 przez Bestyński Konrad: Korekta danych
 • zmieniono 2018-09-27 11:57 przez Bestyński Konrad: Korekta danych
 • zmieniono 2018-09-28 13:17 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-09-28 13:22 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-28 13:23 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-09-28 13:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2018-10-11 13:36 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2018-10-24 09:08 przez Bestyński Konrad: Kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2018-10-24 09:09 przez Bestyński Konrad: Korekta danych
 • zmieniono 2018-12-06 14:49 przez Borowska Magdalena
 • zmieniono 2018-12-06 14:56 przez Borowska Magdalena
 • zmieniono 2018-12-06 14:58 przez Borowska Magdalena: kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2019-02-13 08:28 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2019-03-29 14:59 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja schematów
 • zmieniono 2019-04-16 15:24 przez Bestyński Konrad: Kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2019-04-23 09:14 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-04-23 14:16 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: usunięcie filii w Murowanej Goślinie
 • zmieniono 2019-05-08 08:40 przez Bestyński Konrad: Kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2019-06-06 11:30 przez Bestyński Konrad: Kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2019-09-17 10:22 przez Bestyński Konrad: Kontrola i korekta danych
 • zmieniono 2019-11-26 14:24 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-11-26 14:27 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-26 14:28 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2019-11-27 10:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-02 12:24 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2020-01-10 13:52 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2020-01-15 11:48 przez Borowska Magdalena
 • zmieniono 2020-01-15 12:20 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2020-01-15 12:22 przez Kucharski Daniel
 • zmieniono 2020-01-20 11:18 przez Borowska Magdalena
 • zmieniono 2020-01-21 07:58 przez Bestyński Konrad
 • zmieniono 2020-01-21 07:59 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2020-01-22 10:53 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-04-01 14:26 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2020-05-05 11:58 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2020-05-19 11:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja do wymogów normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-05-19 11:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
 • zmieniono 2020-07-15 09:04 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych
 • zmieniono 2020-09-02 12:59 przez Bestyński Konrad: Kontrola danych

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 376359
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-02 12:59
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21