BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Dyrektor Wydziału
Małgorzata Waligórska
tel.: 61 8410-582
e-mail: malgorzata.waligorska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 203A

 

Z-ca Dyrektora Wydziału 
Anna Orczewska

tel. 61 8410-578
e-mail: anna.orczewska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 207A

 

Informacje ogólne:
Elżbieta Stranz
tel. 61 8410-552
e-mail: elzbieta.stranz@powiat.poznan.pl, sekretariatos@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 203AGeolog Powiatowy
Stanisława Krzyżanowska
tel.: 61 8410-692, 61 8418-817
e-mail: stanislawa.krzyzanowska@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 307

Zadania:

 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich i geologicznych złóż kopalin
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi
   

Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

Kierownik Referatu
Dominik Olejniczak
tel.: 61 8410-541
e-mail: dominik.olejniczak@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 207A

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-551
tel.: 61 8410-580
tel.: 61 8410-547

tel.  61 8410-509

Zadania Referatu:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • koordynowanie prac nad sporządzaniem powiatowego programu ochrony środowiska
 • opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska
   

Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej

Kierownik Referatu
Agata Sibila
tel.: 61 8410-750
e-mail: agata.sibila@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 207 i 203A


Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-579
tel.: 61 2269-211
tel.: 61 8410-545

 

Zadania Referatu:

 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
 • wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
 • nadzór nad spółkami wodnymi
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • edukacja ekologiczna
 • szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska


Referat ds. przyrody i leśnictwa

Kierownik Referatu
Marzena Pawłowska
tel.: 61 8418-809
e-mail: marzena.pawlowska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 204A


Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-765
tel.: 61 8410-581
tel.: 61 8410-787
tel.: 61 8410-577

Zadania Referatu:

 • rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES)
 • wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
 • prowadzenie spraw związanych z łowiectwem
 • prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości należących do gmin powiatu poznańskiego

W sprawie wydawania zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ut. 3 ustawy o lasach informacje pod numerem telefonu: 61 8410-507 lu 61 8410-577.


Referat ds. ochrony gruntów rolnych

Kierownik Referatu
Paweł Wielgosz
tel.: 61 8410-555
e-mail: pawel.wielgosz@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 204


Zadania Referatu:

 • wydawanie decyzji zezwalających na trwałe wyłączenie objętych ochroną gruntów z produkcji rolnej przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę określonej inwestycji bądź o zmianie użytkowania obiektu budowlanego
 • wydawanie zaświadczeń (na etapie realizacji inwestycji) w stosunku do gruntów, które nie podlegają wyłączeniu
 • wydawanie decyzji zezwalających na czasowe bądź trwałe wyłączenie objętych ochroną gruntów z produkcji rolnej przed rozpoczęciem eksploatacji kopaliny
 • wydawanie decyzji przekazujących w przypadku zmiany osoby zobowiązującej do rekultywacji gruntów praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji
 • wydawanie decyzji ustalających osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną
 • wydawanie decyzji wygaszających decyzje zezwalające na czasowe wyłączenie gruntów w związku z przeprowadzoną w kierunku rolnym rekultywacją
 • uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych

Informacje w sprawie wyłączenia gruntu rolnego z produkcji i rekultywacji gruntu udzielane są pod nr telefonów:

tel. 61 8410-561 Gminy: Kostrzyn Wlkp., Rokietnica, Luboń, Dopiewo,
tel. 61 8410-560 Gminy: Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina,
tel. 61 8410-558 Gminy: Komorniki, Mosina, Buk, Stęszew, Puszczykowo,
tel. 61 8410-563 Gminy: Czerwonak, Pobiedziska, Suchy Las,
tel. 61 2228-989 Gmina: Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik,

tel. 61 8410-576 i 61 8418-827: uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
  data wytworzenia: 2011.07.25
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2003-06-26 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-22 08:46

Rejestr zmian

 • 05.05.2011 - aktualizacja danych
 • 11.02.2011 - korekta danych
 • 03.01.2011 - przegląd treści
 • 30.11.2010 - kontrola danych
 • 13.09.2010 - aktualizacja danych
 • 23.07.2010 - aktualizacja danych
 • 25.06.2010 - dodanie maila
 • 31.05.2010 - aktualizacja danych
 • 16.03.2010 - zmiana osoby udzielającej informacji ogólnych
 • 03.03.2010 - zmiany w zakresie obowiązków referatów
 • 15.01.2010 - zmiany związane z przepisami
 • 04.11.2009 - zmiany w organizacji wydziałów
 • 25.04.2006 - zmiana w nazewnictwie procedur
 • 13.07.2006r. - zmiany w związku z przekształceniami wydziałów
 • 04.09.2006; Dariusz Doliński - zmiana przekierowania (SPRAWY)
 • 30.08.07; aktualizacja przekierowania do działu Sprawy
 • 12.09.07: korekta edytorska
 • 13.09.07: korekta edytorska
 • 17.09.07; usunięcie nazwisko Dyrektora Wydziału
 • 18.09.07; dodanie adresu e-mail Z-cy Dyrektora Wydziału
 • 10.10.07; dodanie nazwisko Dyrektora Wydziału
 • 13.12.07; zmiana przekierowania
 • 20.12.07; korekta edytorska
 • 10.01.08; zmiana nr pokoju
 • 13.02.08; zmiana organizacji wydziału
 • 22.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 09.12.08; korekta nazwiska (zmiana)
 • 22.04.09; uaktualnienie danych
 • 09.06.09; korekta
 • 23.11.09; korekta
 • 04.12.09 aktualizacja numerów telefonów
 • 11.02.11; aktualizacja danych
 • zmieniono 2011-05-20 12:45 przez Pieczyński Maciej
 • zmieniono 2011-05-20 12:48 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja treści po zmianie regulaminu organizacyjnego
 • zmieniono 2011-05-20 13:16 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2011-06-29 12:56 przez Sibila Agata: 2011.06.29; przegląd treści
 • zmieniono 2011-07-25 14:32 przez Sibila Agata: 2011.07.25. aktualizacja danych
 • zmieniono 2012-04-05 12:16 przez Sibila Agata: kontrola danych
 • zmieniono 2012-08-14 11:35 przez Administrator Systemu: zmiana graficzna elementu - "Zobacz zmiany"
 • zmieniono 2012-08-14 11:37 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-18 10:54 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-01-18 10:57 przez Sibila Agata: aktualizacja treści
 • zmieniono 2013-01-29 10:14 przez Sibila Agata: 29.01.13 korekta treści
 • zmieniono 2013-02-01 10:24 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-02-01 10:57 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-02-01 10:58 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-02-01 12:19 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-02-01 12:20 przez Sibila Agata: 01.02.13 korekta treści
 • zmieniono 2013-03-21 08:32 przez Sibila Agata: 21.03.12 kontrola danych
 • zmieniono 2013-04-02 10:47 przez Sibila Agata: 02.04.13 zmiany związane z organizacją wydziału
 • zmieniono 2013-04-02 11:04 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-04-02 11:09 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-05-17 09:28 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-05-20 09:48 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-06-26 13:15 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-06-26 13:17 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-28 14:15 przez Sibila Agata: 28.06.2013- zmiany związane z organizacją wydziału
 • zmieniono 2013-06-28 14:16 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2013-07-01 12:23 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2014-02-21 13:45 przez Administrator Systemu: korekta edytorska
 • zmieniono 2014-05-26 13:38 przez Sibila Agata: 26.05.14 - zmiana treści
 • zmieniono 2014-05-26 13:39 przez Sibila Agata
 • zmieniono 2014-06-04 10:40 przez Sibila Agata: 04.06.14 - zmiany organizacyjne
 • zmieniono 2014-09-29 12:33 przez Sibila Agata: 29.09.14 przegląd treści
 • zmieniono 2015-01-14 07:56 przez Sibila Agata: 14.01.15 wprowadzenie zmian aktualizacyjnych
 • zmieniono 2015-04-13 10:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-05-11 14:29 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2015-05-11 14:34 przez Agata Sibila : 15.05.11 - zmiany organizacyjne wydziału
 • zmieniono 2015-07-07 12:58 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-22 08:31 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja adresu email
 • zmieniono 2015-09-24 09:36 przez Agata Sibila : 24.09.15 zmiany organizacyjne wydziału
 • zmieniono 2015-09-24 09:40 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2015-09-24 11:55 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2015-11-18 10:02 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2015-11-18 10:04 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2015-11-18 10:08 przez Agata Sibila : 15.11.18 zmiany organizacyjne
 • zmieniono 2015-11-18 10:29 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2016-04-27 11:46 przez Agata Sibila : 16.04.27 zmiany organizacyjne
 • zmieniono 2016-06-21 11:10 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2016-06-21 11:23 przez Agata Sibila : 21.06.16 zmiana telefonów
 • zmieniono 2016-10-04 08:47 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2018-01-02 14:18 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2018-01-02 14:19 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2018-04-16 12:22 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2018-04-16 12:22 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2018-09-21 09:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta przekierowania
 • zmieniono 2018-10-11 13:41 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-02-12 09:41 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2019-02-12 10:18 przez Agata Sibila
 • zmieniono 2019-03-28 11:29 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska
 • zmieniono 2019-05-22 08:46 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 50399
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-05-23 09:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 14:33