BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W WYDZIALE EDUKACJI

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2012 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych,
 • Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVI/715/13 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
 • Uchwała Nr XXIX/282/IV/2013 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: uchwalenia zasad realizacji Programu wspierania edukacji w powiecie poznańskim,
 • Uchwała Nr XV/179/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych nauczycielom, nauczycielom emerytom i rencistom w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
 • Uchwała Nr XXX/275/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: przyjęcia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                    d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Pietryga
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-29 08:57
 • zmodyfikował: Pietryga Piotr
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-15 12:13

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-04-17 09:39 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja przepisów prawnych
 • zmieniono 2019-04-17 09:52 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2019-05-06 15:56 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-06-18 13:39 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-07-02 13:47 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-10-24 15:53 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-11-06 11:01 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2019-11-27 13:32 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2019-12-03 14:48 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-01-20 13:33 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja przepisów prawnych
 • zmieniono 2020-02-03 16:41 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-03-05 14:52 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-04-03 14:11 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-05-04 14:02 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-06-15 12:21 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-07-27 16:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-09-04 14:18 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2020-09-08 13:09 przez Pietryga Piotr: Aktualizacja przepisów prawnych
 • zmieniono 2020-09-08 13:14 przez Pietryga Piotr
 • zmieniono 2020-10-01 11:34 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści
 • zmieniono 2021-01-15 12:13 przez Pietryga Piotr: Przegląd treści

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 30242
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-01-15 12:13
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:51