BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Marek Radwański
tel. 61 8418-830
tel. 61 8418-831
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 32

Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów  „RK” należą zadania samorządu  powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, określone w ustawie o ochronie konkurencji i  konsumentów, a także określone w innych przepisach.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających  z art. 42  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat albo bezterminowo.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan  sprzeciwia się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Jeżeli Pani/Pan jest konsumentem, to odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa, a także przedsiębiorca, z którym Pani/Pan pozostaje w sporze.

  Zobacz także:
 ⇒ Rzecznik Konsumentów
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
  data wytworzenia: 2004-01-19
 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2003-06-12 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-17 08:11

Rejestr zmian

 • zaktualizowano
 • 02.02.06; zmiana numeru pokoju
 • 25.04.06; zmiana nr tel. i adresu
 • 17.09.07; korekta edytorska
 • 13.09.07: dodanie adresu e-mail
 • 12.06.07; zmiana numeru telefonu
 • 30.08.07; update systemu
 • 13.08.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 27.04.09; korekta
 • 20.10.09; korekta
 • 04.12.09; aktualizacja numerów telefonów
 • 03.02.10; aktualizacja
 • 01.03.10; aktualizacja danych teleadresowych
 • 08.03.10; dodanie kodu pocztowego
 • 28.10.10; aktualizacja kompetencji
 • 29.11.10; sprawdzenie danych
 • 28.02.11; sprawdzenie danych
 • 31.03.11; przegląd treści
 • 28.04.11; przegląd treści
 • zmieniono 2011-06-29 14:51 przez Radwański Marek
 • zmieniono 2011-06-29 14:52 przez Radwański Marek: sprawdzenie poprawności informacji
 • zmieniono 2011-09-28 13:55 przez Radwański Marek
 • zmieniono 2011-09-28 13:59 przez Radwański Marek: 28.09.2011r., przegląd treści
 • zmieniono 2011-11-29 13:20 przez Radwański Marek: 2011.11.28;korekta edytorska.
 • zmieniono 2012-01-30 16:02 przez Radwański Marek: 30.01.2004; korekta edytorska
 • zmieniono 2012-02-28 14:44 przez Radwański Marek: 2012-02-28 korekta edytorska;
 • zmieniono 2012-04-27 13:43 przez Radwański Marek: przegląd treści - 27.04.2012
 • zmieniono 2012-08-16 10:52 przez Administrator Systemu: zmiana elementu graficznego: "Zobacz zmiany"
 • zmieniono 2012-08-16 10:54 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2012-09-07 12:21 przez Administrator Systemu: dodanie elementu graficznego
 • zmieniono 2012-09-07 12:23 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-01-28 14:47 przez Radwański Marek: sprawdzenie treści
 • zmieniono 2013-04-30 16:13 przez Radwański Marek: sprawdzenie treści
 • zmieniono 2013-06-27 13:05 przez Magdalena Krygier: Dodanie adresu
 • zmieniono 2013-06-27 13:07 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-06-27 13:18 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2013-12-10 13:03 przez Administrator Systemu
 • zmieniono 2013-12-10 13:15 przez Dawid Kaczmarek
 • zmieniono 2014-02-12 09:41 przez Magdalena Krygier: aktualizacja numeru pokoju
 • zmieniono 2014-04-02 09:09 przez Magdalena Krygier: korekta
 • zmieniono 2015-04-14 13:02 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2015-07-07 13:19 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2016-05-12 09:10 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: kontrola danych
 • zmieniono 2017-10-23 13:00 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-02-02 09:35 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja
 • zmieniono 2018-05-25 10:12 przez Dawid Kaczmarek
 • zmieniono 2018-10-11 13:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta
 • zmieniono 2019-11-28 13:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja treści wg normy WCAG 2.1
 • zmieniono 2020-01-13 11:54 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja ze względu na nowy regulamin organizacyjny
 • zmieniono 2020-10-27 08:55 przez Agata Poleska : korekta edytorska
 • zmieniono 2021-03-02 08:59 przez Agata Poleska : korekta czcionki
 • zmieniono 2021-08-17 08:11 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery