BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 36/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 stycznia 2003r.

 

w  sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Szkoły Średniej w Swarzędzu.

Na podstawie: art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 122.841,60 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, dostawę i montaż mebli dla potrzeb Szkoły Średniej w Swarzędzu, złożono 9 ofert, z czego 2 oferentów nie spełniło wymagań formalnych.
Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
6 „Mabor” s.j. Brak wykazu wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw; w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji brakuje poświadczenia zgodności z oryginałem, brak aktualnego zaświadczenia z ZUS-u oraz KRK, brak oświadczenia o stosowaniu preferencji krajowych.
7 P. W. „Sowiro” Ilość wyposażenia podana w ofercie nie zgadza się z ilością wymaganą w SIWZ

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru wybrano ofertę nr 2.

Nr oferty Nazwa Cena
1 Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o.-Nysa 133.212,48 zł brutto
2 Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o.o-Kartuzy 122.841,60 zł brutto
3 MDG s.c. Meble Szkolne i Biurowe 127.674,48 zł brutto
4 „Staldrew” M. Czwornok, G. Woźniak-Głażewska s.j. 134.444,30 zł brutto
5 „Rewol.” P.W. 154.117,92 zł brutto
8 „Unikat” s.j. 132.756,72 zł brutto
9 „Spiral” sp. z o.o. 139.557,18 zł brutto

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

 

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-23 14:24
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-03-25 12:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-23 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-29 11:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8046
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-03-25 13:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31