BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 111 /2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 marca 2003r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczenia systemem wizyjnym parteru i piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1. Zatwierdzić wybór firmy „TP TELTECH” sp. z o.o. Makroregion Zachodni, ul. Głogowska 19, 60-959 Poznań w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 31.884,61 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
-Tomasz Łubiński
-Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zabezpieczenia systemem wizyjnym parteru i piwnicy budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, złożono 5 ofert, z czego 1 oferent nie spełnił wymagań formalnych.

Poniższą ofertę nie brano pod ocenę z powodu:
Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
1. R.S. TAMPER Oferta niezgodna z dokumentacją przetargową

W ogólnej punktacji, na podstawie kryteriów wyboru, wybrano ofertę nr 3.

Nr oferty Nazwa Cena
2. ASD sp. z o.o. 55.839, 62 zł brutto
3. TP TELTECH 31.884, 61 zł brutto
4. INTECH 38.403, 43 zł brutto
5. ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW 36.514, 73 zł brutto

Jan Grabkowski
Starosta Poznański
 

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-24 09:11
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 10:05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-24 09:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-10 13:22

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5205
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-10-28 10:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15