BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 129/2003
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 14 kwietnia 2003r.


w sprawie: unieważnienie wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego, na podstawie art. 27 b ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 )

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
Ewa Dalc
Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, złożono 6 ofert, z czego 5 oferentów nie spełniło wymagań formalnych.
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 27 b ust 1 pkt l ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664), gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Poniższe oferty nie brano pod ocenę z powodu:

Nr oferty Nazwa Rodzaj błędu
1. Simplex Sp. z o.o. - Słupsk Oferent nie złożył wymaganych
oświadczeń.
3. "Infobiurotechnika" - Poznań Oferent popełnił błąd rachunkowy w
sumowaniu wartości VAT.
4. SEK-pol -Poznań Oferent nie złożył wymaganych
oświadczeń.
5. MZ Biuroserwis - Poznań Oferent popełnił błąd w obliczeniu ceny.
6. ART -Com Lewandowski - Poznań Oferent popełnił błąd w obliczeniu ceny,
zastosował błędną stawkę VAT.

Poniższą ofertę złożono bezbłędnie.

Nr oferty Nazwa Cena
2. KTS Centrum Sp. z o.o. - Lublin 45.119,89 zł

Jan Grabkowski
Starosta Poznański

 

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-06-24 09:25
 • zmodyfikował: Kaźmierczak Izabela
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-28 13:48

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-24 09:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-10 09:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9737
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-11-10 10:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-02-28 15:23