BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 

Lp.

 

Tytuł rejestru

 

Podstawa prawna

Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP

1.

Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Art. 82b ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Nie podlega publikacji w BIP

2.

Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

Podlega publikacji

3.

Rejestr zgłoszeń budowy

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) art. 30a

Podlega publikacji

4.

Wykaz dokumentów zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie
(RTF)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.)

Podlega publikacji   RTF  

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2020-04-09 09:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-06 13:18

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-04-09 09:15 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  • zmieniono 2020-09-09 11:57 przez Pieczyński Maciej: aktualizacja
  • zmieniono 2021-02-03 08:40 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: dostosowanie do wymogów normy WCAG 2.1
  • zmieniono 2021-05-06 13:18 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: nadanie tytułu obiektu

« wstecz

Banery