BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

 Inne rejestry i wykazy


Biuro Rady:


Wydział Komunikacji i Transportu:

 • wykaz dokumentów komunikacyjnych  i oznaczeń pojazdów,
 • wykaz tablic rejestracyjnych,
 • wykaz nowych tablic rejestracyjnych przyjętych i wydawanych,
 • wykaz tablic zwróconych organowi rejestrującemu,
 • wykaz wydawanych tablic rejestracyjnych tymczasowych zwróconych organowi rejestrującemu,

Wydział Organizacyjny:


Wydział Finansów:

 • rejestr sprzedaży i zakupu VAT odrębnie dla zakupu i sprzedaży Powiatu Poznańskiego i Skarbu Państwa

Biuro Zamówień Publicznych:

 • rejestr zamówień publicznych  
 • rejestr odwołań

Wydział Kadr i Płac:

 • rejestr legitymacji służbowych,
 • książka wyjść poza urząd,
 • ewidencja delegacji służbowych,
 • rejestr legitymacji ubezpieczeniowych

Powiatowy Konserwator Zabytków:

 • rejestr upoważnień i kontroli
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytki architektury, urbanistyki i techniki
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytki archeologiczne
 • rejestr pozwoleń konserwatorskich - zabytkowe zespoły zieleni historycznej
 • rejestr postanowień
 • rejestr decyzji dotyczących ochrony zabytków architektury, urbanistyki i techniki oraz zabytkowych zespołów zieleni historycznej
 • rejestr uprawnionych archeologów oraz rejestry dokumentacji konserwatorskiej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

 


 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2003-06-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-25 12:33
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 12:10

Zamówienia na towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z wyłączeniem stosowania przepisów o zamówieniach publicznych,
dokonane na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).
Publikacja na podstawie art. 6 ust. 4 ww. Ustawy.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-08-24 13:44
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-09-01 11:58

drukuj całą stronę

Banery