BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacje archiwalne
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Wykaz o wnioskach
o wydanie decyzji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000
(RTF)

Baza archiwalna

Art. 21 ust. 2 pkt 10
i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
Podlega publikacji  RTF 
2.

Wykaz o decyzjach wydawanych przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (RTF)

Baza archiwalna
 

Art. 21 ust. 2 pkt 10
i 13 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.)
Podlega publikacji  RTF 
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Rejestr wniosków (dot. ochrony środowiska) (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2.

Rejestr decyzji i postanowień (dot. ochrony środowiska) (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
3.

Rejestr projektów planów i programów (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
4.

Rejestr planów i programów (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji 
5.

Rejestr przeglądów ekologicznych, informacji o wytwarzanych odpadach (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF
6.

Rejestr wyników prac badawczych z zakresu ochrony środowiska (PDF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji 
7.

Rejestr wykazów danych o zakresie korzystania ze środowiska (PDF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji 
8.

Rejestr zgłoszonych instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
9.

Rejestr dla innych dokumentów udostępnianych z mocy prawa (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Ustawa z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej
Lp. Tytuł rejestru Podstawa prawna Zasady udostępniania danych/
czy podlega publikacji w BIP
1.

Wykaz o wnioskach o wydanie decyzji dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i na obszar Natura 2000 (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji   RTF 
2.

Wykaz o decyzjach wydawanych dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i obszar Natura 2000 (RTF)

(wykaz prowadzony do 2010 roku)

Art. 21 ust. 2 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Podlega publikacji  RTF 
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2013-07-26
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2013-07-26 13:33
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 10:13

Banery