BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZGROMADZONYCH W REJESTRACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 września 2005r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym  (t.j. Dz. U. 2018. 29), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne powierzone lub zlecone przez podmiot publiczny.
Dane zgromadzone w rejestrach udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest  prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc, rtf, xls., PDF.
Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

 • data wytworzenia: 2008-01-18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2008-01-18 08:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-12-21 15:39

Rejestr zmian

 • 21.07.08; przygotowanie do wymogów przeglądarki "strona mówiąca"
 • 24.03.09; korekta
 • zmieniono 2012-03-02 08:53 przez Magdalena Krygier: korekta
 • zmieniono 2012-11-19 12:51 przez Magdalena Krygier
 • zmieniono 2014-01-17 10:16 przez Magdalena Krygier: korekta edytorska
 • zmieniono 2018-11-17 09:05 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2018-11-17 09:06 przez Bartosz Kurek
 • zmieniono 2019-07-17 10:49 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: aktualizacja normy WCAG 2.0
 • zmieniono 2020-12-21 15:39 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński

« wstecz

Banery