BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STAROSTWO POWIATOWE  W  POZNANIU

UL. JACKOWSKIEGO 18

60 – 509 POZNAŃ

 

Oferta: WK. 210.18.2019 z dnia 12.07.2019 r.

STANOWISKO: INSPEKTOR

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY

 

OPIS STANOWISKA URZĘDNICZEGO:

1. Ogólna charakterystyka wykonywanej pracy:

 1. Planowanie środków na utrzymanie czystości, sprzątanie;
 2. Planowanie środków na zakup wyposażenia;
 3. Planowanie środków na utrzymanie i konserwację zieleni;
 4. Planowanie budżetu przeznaczonego na zakup środków chemicznych, wycieraczek, wyposażenia łazienek i ciągów komunikacyjnych;
 5. Planowanie środków na tablice informacyjne i tabliczki przydrzwiowe oraz ich aktualizację;
 6. Prowadzenie spraw związanych z zakupem książek oraz artykułów spożywczych zgłaszanych przez komórki Starostwa;
 7. Bieżące analizowanie stanu budżetu;
 8. Udział w komisjach przetargowych na sprzątanie, pielęgnację zieleni, wykonanie tablic, zakup wyposażenia;
 9. Prowadzenie rejestru umów w zakresie prowadzonych spraw;
 10. Prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w trybie art. 4 pkt 8;
 11. Flagowanie obiektu w okresach zbliżających się świąt państwowych, narodowych i innych ważnych uroczystości;
 12. Rozliczanie faktur w zakresie prowadzonych spraw;
 13. Archiwizowanie dokumentów.

2. Zależność służbowa: Dyrektor Wydziału Administracyjnego.

3. Warunki pracy: Praca w wymiarze pełnego etatu.

4. Miejsce wykonywania pracy: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum 3 lata stażu pracy;
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 4. Wiedza z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej;
 5. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 6. Umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. Znajomość systemów elektronicznego obiegu dokumentów;
 8. Wysoka kultura osobista;
 9. Samodzielność, kreatywność;
 10. Umiejętność pracy w zespole;
 11. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 12. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. Nieposzlakowana opinia;
 14. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

WYMAGANE DOKUMENTY (zgodnie z art. 22¹. KP):

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu,
ul. Jackowskiego 18,
60-509 Poznań

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w kancelarii Starostwa-pokój 002, w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22.07.2019 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z powołaniem numeru oferty.
Możliwe jest również składanie aplikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego) lub za pośrednictwem platformy ePUAP  (przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Wesołek
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Agata Poprawa
  data publikacji: 2019-07-12 11:49

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1341
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-07-12 11:49
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17