BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VI/40/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 marca 2003r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Suchy Las z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego Uniwersal LUKAS przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Na podstawie art. 7a ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz.U. t.j. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 i 117a ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. t.j. z 2003r., Nr 15, poz. 148) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Gminie Suchy Las na zakup zestawu ratowniczego Uniwersal LUKAS przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie działającą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
2. W skład w/w zestawu wchodzi:
- pompa GO-3T
- nożyce-rozpieracze LKS35NEN
- węże ciśnieniowe
3. Środki finansowe określone w § 1 pkt 1 będą pochodziły z budżetu powiatu z działu 75412 - Bezpieczeństwo publiczne/Ochotnicze Straże Pożarne.

§ 2. Zasady udzielenia pomocy, o której mowa w §1 określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Wójtem Gminy Suchy Las i Zarządem Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do uchwały Nr VI/40/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 marca 2003r.

Udzielenie pomocy finansowej na zakup zestawu ratowniczego Uniwersal LUKAS przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie przyczyni się w sposób istotny do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drodze krajowej nr 11 Poznań – Piła oraz na innych drogach na terenie gminy Suchy Las i gmin sąsiednich. Sprzęt będzie służył jednostce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, przygotowanej do prowadzenia działań przedmedycznych i udzielania pomocy ofiarom wypadków samochodowych. Zestaw ratowniczy służyć będzie do uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach samochodowych. Z danych Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu wynika, iż gminie Suchy Las w 2001 roku miało miejsce 162 a w 2002 roku 183 wypadków drogowych i kolizji.
Zakup sprzętu ratowniczego o wartości 23.000 zł możliwy będzie dzięki pozyskaniu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Suchym Lesie funduszy z Wielkopolskiego Związku OSP RP, samorządu gminnego i pomocniczego Gminy Suchy Las, zbiórki publicznej i budżetu powiatu poznańskiego.
W związku z faktem, iż Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze powiatu, na mocy ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jest koordynowany i kierowany przez starostę podjęcie uchwały jest wskazane i uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 08.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 13:29
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 08:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9312
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 11:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-08-22 10:03