BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 821/2002
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2002r.


w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych 2002 r. na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr z 2001 r. nr 142 poz. 1592 — tekst jednolity), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmian.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XXXIX/278/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002. Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżetowych na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie oświaty przedstawiony przez Komisję Konkursową, wg tabeli:

Lp. Wnioskodawca Nazwa zadania Przyznana kwota

1. ZHP Hufiec Poznań-Rejon
ul. Wroniecka 24, 61-763 Poznań, Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Powiatu Poznańskiego, 4.000,- zł
2. ZHP Komenda Hufca Czerwonak
Pl. Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, 2.000,- zł
3. Wielkopolskie Towarzystwo Matematyczne
ul. Szkolna 3a, 62-090 Rokietnica, Uroczystość wręczenia nagród laureatom Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur", 2.000,- zł
4. ZHP Hufiec Poznań-Rejon
OŚRODEK BUK im. Kosynierów Bukowskich, Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 2.000,- zł
5. Kostrzyńskie Stowarzyszenie "Dorośli
Dzieciom" ul. Kurpińskiego 16, 62-025 Kostrzyn Wlkp., Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i żyjących na pograniczu egzystencji z gmin p.p., 2.000,- zł
6. Fundacja Edukacji Społecznej EKOS
ul. Kwaśniewskiego 2, 62-020 Swarzędz, IX edycja konkursu "Złota żaba", 3.000,- zł

§ 2. Zestawienie podziału środków finansowych, o którym mowa w § 1 niniejszej podstawę do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Komisja Konkursowa ds. wyboru najlepszych wniosków na realizację zadań w dziedzinie oświaty na swoim posiedzeniu w dniu 22 stycznia dokonała podziału środków określonych na ten cel w uchwale budżetowej na 2002, uchwalonej przez Radę Powiatu 18 grudnia 2001 r. Spośród zgłoszonych 16 wniosków Komisja wybrała 6, które spełniają warunki określone w przyjętych przez Radę Powiatu kryteriach.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski


 

drukuj ()

 • opublikował: Kaźmierczak Izabela
  data publikacji: 2003-07-07 10:13
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 09:31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-07 10:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-08-13 09:44

« wstecz

Banery