BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2021-2026

Dnia 24 marca 2021 roku Rada Powiatu w Poznaniu uchwaliła i wdrożyła "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Poznańskim na lata 2021-2026". Program, który stanowi załącznik do uchwały, określa w szczególności cele i zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Poznańskiego.

 

  • Strona tytułowa opracowania programu

drukuj całą stronę

Banery