BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1005/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji pomieszczeń parteru dla potrzeb Biura Obsługi Interesantów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 1006/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę dwóch kserokopiarek dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 1007/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
ustalenia wysokości czynszu z tytułu najmu sali konferencyjnej usytuowanej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 1008/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1009/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Uchwała Nr 1010/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego.

Uchwała Nr 1011/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z możliwości składania ofert częściowych na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 1012/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na dostawę mebli dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 118.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 1013/2002
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 lipca 2002r.

w sprawie:
dofinansowania Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Floriana.

 

Banery