BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr IV/21/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr XIX/167/2000 z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządów Gmin, Powiatów i Województw „Komunikacja”.

Uchwała Nr IV/22/II/200
2 Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr VI/46/ 99 z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych".

Uchwała Nr IV/23/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr V/41/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Uchwała Nr IV/24/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr XLI/287/2002 z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „TRAMPER”.

Uchwała Nr IV/25/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr XLVII/328/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Poznańskiego do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uchwała nr IV/26/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr IV/27/99 z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, zmienioną uchwałą nr V/39/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 23 lutego 1999 r.

Uchwała nr IV/27/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
delegowania radnych do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Uchwała nr IV/28/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Uchwała nr IV/29/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego, oraz ustalenia
ostatecznego terminu ich wydatkowania.

Uchwała nr IV/30/II/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 grudnia 2002r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Banery