BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/30/II/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002r.


 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, nr XXXIX/278/2001, z dnia 18 grudnia 2001 r. zmienionej: uchwałą Rady nr XLI/288/2002 z dnia 26 lutego 2002 r., uchwałą Rady nr XLIV/305/2002 z dnia 21 maja 2000 r., uchwałą Rady nr XLVI/313/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r, uchwałą XLVIII/329/2002 z dnia 27 sierpnia 2002 r., uchwałą XLIX/339/2002 z dnia 24 września 2002 r., uchwałą Zarządu nr 1072/2002 z dnia 30 września 2002 r., uchwałą Rady L/341/2002 z dnia 8 października 2002 r., uchwałą Zarządu nr 1102/2002 z dnia 28 października 2002, uchwałą Zarządu nr 1117/2002 z dnia 8 listopada 2002 r., uchwałą Rady nr II/8/II/2002 z dnia 25 listopada 2002 r., uchwałą Zarządu nr 21/2002 z dnia 18 grudnia 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.148.659 zł, które po zmianach wynoszą 66.977.833 zł, w tym: nie zmienia się kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.220.681 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).
2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 2.148.659 zł, które po zmianach wynoszą 70.472.270 zł, w tym:
1) nie zmienia się kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 8.220.681 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*),
2) zwiększa się o 181.054 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 31.588.648 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
3) zwiększa się o 835.163 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 5.207.678 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
4) zwiększa się o 45.750 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 1.726.269 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*).

§ 2. Zmniejsza się o kwotę 11.700 zł rezerwę na realizację zadań z zakresu oświaty, która po zmianach wynosi 11.808 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

*Załączniki nr 1,2,3,4,5 są do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-10
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-10 08:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-12 09:27

Rejestr zmian

  • zmieniono 2011-08-12 09:27 przez Magdalena Krygier: korekta

« wstecz

Banery