BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XLIX/333/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 września 2002r.

 


w sprawie: utworzenia schroniska młodzieżowego w LO Puszczykowo.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 12 pkt. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami ) oraz art.2 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ), uchwala się co następuje :

§ 1.  Zakłada się z dniem 01.09.2002 r. Schronisko Młodzieżowe przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie przy ul. Kasprowicza 3.

§ 2. Organizację schroniska określi statut.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.09.2002 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/333/2002
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 24 września 2002r.

Przy Liceum Ogólnokształcącym znajduje się Internat mogący pomieścić 100 osób, jednak jest on wykorzystywany w ok. 40%. Proponuje się utworzyć w części internatu schronisko młodzieżowe, co powinno przynieść placówce wiele korzyści. Na terenie internatu znajduje się kuchnia z całodziennym wyżywieniem i stołówka. Świetlica, w której można organizować zajęcia kulturalne, wyposażona jest w sprzęt audiowizualny. Obok internatu znajduje się bardzo dobrze wyposażony obiekt do zajęć sportowych: sala gimnastyczna i boisko -mogące służyć młodzieży przebywającej w schronisku. Niezaprzeczalne są również atuty umiejscowienia schroniska: internat znajduje się w centrum Wielkopolskiego Parku Narodowego -15 km od Poznania (muzea, szlaki turystyczne, trasy rowerowe). Wyżej wymienione walory przyciągają na teren Puszczykowa mnóstwo wycieczek szkolnych, turystycznych i indywidualnych przez cały rok. Powstanie schroniska byłoby szansą zatrudnienia dla pracowników, a wypracowane pieniądze można by przeznaczyć na remonty i doposażenie internatu -schroniska. Roczne koszty funkcjonowania internatu wynoszą: wynagrodzenie 12 tys. zł (0,5 etatu administracyjno -obsługowego 1000,- zł/m-c ); koszty rzeczowe 2 tys. zł (20% wynagrodzenie), natomiast subwencja na to zadanie będzie w wysokości: 50 (ilość miejsc noclegowych) x 12 m-cy = 600 uczniów fizycznych w roku 600 x 0,02 x 2.271,41 = 27.257 zł.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 14.07.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-14 15:11
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-03 09:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7097
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-10 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-27 10:39