BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr XLIX/339/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 września 2002r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014; i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002, nr XXXIX/278/2001, z dnia 18 grudnia 2001r. zmienionej: uchwałą Rady nr XLI/288/2002 z dnia 26 lutego 2002r, uchwałą Rady nr XLIV/305/2002 z dnia 21 maja 200r, uchwałą Rady nr XLVI/313/2002 z dnia 25 czerwca 2002r, uchwałą XLVIII/329/2002 z dnia 27 sierpnia 2002r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego o 210.551zł, które po zmianach wynoszą 61.868.134 zł, w tym: - nie zmienia się kwota dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 6.337.993zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).
2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego o 210.551zł, które po zmianach wynoszą 65.362.571zł, w tym: - nie zmienia się kwota wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, która wynosi 6.337.993zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*), - zmniejsza się o 34.477zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 31.143.736zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*), - zwiększa się o 156.960zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 4.147.805zł (zgodnie z załącznikiem nr 4*), - zmniejsza się o 1.000zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 1.680.519zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*),

§ 2. Zmniejsza się o 5.000zł rezerwę ogólną, która po zmianach wynosi 12.006zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr: 1,2,3,4,5 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 14.07.2003
  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-14 15:33
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-10 09:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7093
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-10 09:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-06-25 13:22