BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXV/245/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2001r.

w sprawie:
wynagrodzenia Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXV/246/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2001r.

w sprawie:
przekazania dotacji celowej dla Miasta Poznania.

Uchwała Nr XXXV/247/2001
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Banery