BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 137/12/2000
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.

w sprawie:
zbycia samochodu Fiat Tempra 1,6 nr rej. PWC 2993.

Uchwała Nr 138/13/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na druk blankietów dla potrzeb Starostwa. 2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej na druk blankietów dla potrzeb Starostwa. 3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę nr 139/14/2000

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 3.000 zł na pokrycie druku dodatku do Przeglądu Komunalnego

Uchwała Nr 140/15/2000
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.

w sprawie:
przyjęcia zasad udzielania pomocy ze strony zakładu pracy dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
przy 2 głosach za i 1 wstrzymującym podjął
Uchwałę nr 141/16/2000r.
 
w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości do 2.000 zł. na pokrycie kosztów nagród w konkursie Ekologicznym organizowanym przez RCEE.

Uchwała Nr 142/17/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania na organizację zadania pn. Biesiada Humoru Żydowskiego połączona z wystawą kolekcjonerską pn.: "Judaika na dawnych pocztówkach".

Uchwała Nr 143/18/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.
 
w sprawie:
przyjęcia darowizny od Powiatu Hanowerskiego -20 zestawów komputerowych i 5 drukarek.
Uchwała Nr 144/18/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 lutego 2000r.
 
w sprawie:
przekazania 20 zestawów komputerowych i 5 drukarek otrzymanych od Powiatu Hanowerskiego placówkom oświatowym.

Banery