BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 265/140/2000
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 21 lipca 2000r.

w sprawie: udzielenia promesy na najem pomieszczeń wraz z wyposażeniem w Zespole Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Pracownikom ZPS s.p.z.o.z. zwanymi dalej „Wnioskodawcami" mającymi zamiar utworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej lub gabinety lekarskie udziela się promesy na zawarcie umów najmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem w budynku przy ul. Słowackiego 8/10 w Poznaniu, który jest własnością Powiatu Poznańskiego.

§ 2. 1. Promesa traci ważność w przypadku niepodjęcia przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały o likwidacji Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. na podstawie art. 36 i art. 43 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.)
2. Promesa traci ważność w przypadku nie podpisania kontraktu z kasami chorych. Powyższe nie dotyczy usług poradni RTG i USG.

§ 3. Listę Wnioskodawców określa Załącznik nr 1.

§ 4. Nakłady poniesione przez Wnioskodawców przed podpisaniem ostatecznych umów najmu nie podlegają zwrotowi.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Pani Gabrieli Ozorowskiej.

§ 6. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-28 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-05 14:51
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-28 13:11
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-10-09 10:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5837
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-05 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40