BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 15/1999
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 maja 1999r
.


w sprawie: opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Poznański w roku 1999.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Poznański w 1999 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 1999.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Jerzy Lechnerowski
- Marek Woźniak

drukuj ()

 • opublikował: Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-07-31 09:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 08:38
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-31 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-13 09:19

« wstecz

Banery