BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

STANOWISKO
Rady Powiatu Poznańskiego podjęte podczas X sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 26 sierpnia 2003 r.


I.Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu za 2002 rok oraz z działalności Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności za okres od 1999 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.
II.Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Są to między innymi:
-promocja i ochrona zdrowia,
-pomoc społeczna,
-polityka prorodzinna,
-wspieranie osób niepełnosprawnych.

Niepokój budzi systematyczny wzrost liczby osób ubiegających się o pomoc z powodu ubóstwa i niepełnosprawności. Przyczynami tego stanu rzeczy są zapewne:
-wzrost stopy bezrobocia,
-brak świadczeń rehabilitacyjnych w gminach,
-brak środków PFRON na likwidację barier architektonicznych
-wzrost liczby orzeczeń o niepełnosprawności (2000 r. – 1026 orzeczeń, I półrocze 2003 r. – 1556)

Przy tak znacznym wzroście rejestrowanych do orzeczeń osób, a tym samym zwiększających się zadaniach związanych z orzecznictwem, nasz niepokój budzi system finansowania działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co stawia pod znakiem zapytania jakość świadczonych usług i realizowanych zadań.
Zaznaczyć należy, że mimo narastających trudności w ocenie Rady Powiatu Poznańskiego Zespół pracuje dobrze i wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Dobrze i odpowiedzialnie realizowane zadania przez PCPR przyczyniły się z całą pewnością do zniwelowania u wielu osób poczucia bezradności, społecznego odrzucenia oraz obniżenia wartości, tym samym zwiększając szansę na życie bez dodatkowych ograniczeń społecznych.
Niepokój budzi brak środków na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych.
Po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów oraz wysłuchaniu sprawozdań Pani Dyrektor PCPR oraz Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – Rada stwierdza, że konieczne jest:
-wystąpienie do Narodowego Funduszu Zdrowia o przywrócenie w 2004 r. kontraktów na rehabilitację w gminach,
-zwiększenie środków na orzecznictwo o niepełnosprawności,
-zabieganie o środki dla PFRON na likwidację barier architektonicznych,
-zwiększenie w budżecie Powiatu środków na ochronę zdrowia i opiekę społeczna,
-podjęcie rozmów z Miastem Poznaniem nt. utworzenia Domu Pomocy Stałego Pobytu dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym (chłopcy) na terenie Miasta i Powiatu,
podjęcie rozmów z Miastem Poznaniem nt. utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-25
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-09-25 10:17
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-26 10:40

« wstecz

Banery