BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXII/185/2000
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2000r.


w sprawie: zmiany uchwały Nr X/83/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo”.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą: Wielospecjalistyczny Szpital „Puszczykowo” s.p.z.o.z. stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 roku, w § 8 ust. 1 lit. B skreśla się pkt. 1 pod nazwą: „dział administracyjno gospodarczy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/185/2000
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2000 roku

Na posiedzeniu Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala „Puszczykowo” Dyrektor Szpitala przedstawił propozycję zmiany statutu, polegającą na wykreśleniu zapisu § 8 ust. 1 lit. B pkt 1 pod nazwą „dział administracyjno-gospodarczy”.
W związku z restrukturyzacją Szpitala zadania działu administracyjno – gospodarczego zostały przejęte przez działające w strukturze Szpitala inne komórki organizacyjne tj. przez dział finansów, planowania i analiz, dział techniczny i dział spraw pracowniczych. Zadania z zakresu zaopatrzenia i transportu zewnętrznego podlegają bezpośrednio zastępcy dyrektora do spraw ekonomicznych. Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie wymienioną wyżej propozycję zmiany i przedstawiła Radzie Powiatu do uchwalenia.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-09-26
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-09-26 14:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 10:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8854
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 11:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 13:16