BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/23/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r.


 

w sprawie: powołania Skarbnika Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 12 ust. 3 i art. 37 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią RENATĘ CIURLIK na Skarbnika Powiatu Poznańskiego.

§ 2. Skarbnik Powiatu Poznańskiego jest Głównym Księgowym budżetu Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 12:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:35

« wstecz

Banery