BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr IV/27/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 22 stycznia 1999r.

 

w sprawie: przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Na podstawie art. 75 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przystępuje do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

§ 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonano wyboru przedstawiciela Powiatu Poznańskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Starosty Poznańskiego Pana RYSZARDA POMINA

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-06
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-06 13:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-15 12:37

« wstecz

Banery