BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/60/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 maja 1999r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 1999.

Na podstawie art. 12 ust. 5 i ust. 8 lit. D ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 i zmiany) oraz art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. 155, poz. 1014) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/44199 z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 1999 zmienionej uchwałą Zarządu nr 10199 z dnia 22 kwietnia 1999 wprowadza się następujące zmiany: W §1
-litera A -kwotę dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o 4.000zł i po zmianach wynosi 6.096.900zł. Kwota dochodów ogółem nie zmienia się i wynosi 35.811.900zł. Załączniki nr 1 i 2 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie wg załączników nr 1 i 2* do niniejszej uchwały.
-litera B -kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zmniejsza się o kwotę 4.000zł. i po zmianach wynosi 6.096.900zł. Kwota wydatków ogółem nie zmienia się i wynosi 36.311.900zł., w tym na zadania z zakresu administracji rządowej 6.096.900zł. Załączniki nr 3, 4, 5, 6 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 3, 4,5 i 6* do niniejszej uchwały natomiast załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 7* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 1999.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

*Załączniki nr: 1,2,3,4,5,6,7 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-07
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-07 09:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-16 13:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8947
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-16 13:28
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-13 14:25