BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr IX/74/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 1999r.

 

w sprawie: wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz. 196 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91/98, poz. 578 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na następujących jeziorach w granicach Powiatu Poznańskiego,
z zastrzeżeniem § 4:
1/ Jezioro Bnińskie gm. Kórnik
2/ Jezioro Dębno gm. Stęszew
3/ Jezioro Kierskie Małe gm. Rokietnica
4/ Jezioro Kowalskie gm. Pobiedziska
5/ Jezioro Kórnickie gm. Kórnik
6/ Jezioro Lusowskie gm. Tarnowo Podgórne
7/ Jezioro Łomno gm. Murowana Goślina
8/ Jezioro Niepruszewskie gm. Buk/Dopiewo
9/ Jezioro Skrzynki Duże gm. Kórnik
10/ Jezioro Skrzynki Małe gm. Kórnik
11/ Jezioro Stęszewsko-Kołatkowskie gm. Pobiedziska
12/ Jezioro Strykowskie gm. Stęszew

§ 2. Zakaz obowiązuje w ciągu całej doby przez okres całego roku.

§ 3. Zakaz o którym mowa w § 1 nie dotyczy:
1/ Policji, Straży Miejskiej, Pogotowia ratunkowego, Straży Pożarnej, Państwowych Gospodarstw Rybackich, wodnych służb ratowniczych, służb ochrony środowiska
i Lasów Państwowych – podczas wykonywania czynności służbowych,
2/ klubów i organizacji sportowych podczas regat i imprez żeglarskich oraz zawodów pływackich przy wykorzystaniu łodzi motorowych do asekuracji, po uprzednim zgłoszeniu imprezy w tut. starostwie,
3/ statków spacerowych, zarejestrowanych w Inspektoracie Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy.

§ 4. Dopuszcza się używanie jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi, przy spełnieniu określonych poniżej warunków, na następujących jeziorach Powiatu Poznańskiego:
1/ Jezioro Niepruszewskie gm. Buk/Dopiewo;
w godz. od 14.00 do 20.00 w poniedziałki na obszarze od południowej granicy parku pałacowego w Niepruszewie do południowego krańca jeziora i w czwartki na całym jeziorze, w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora oraz od kąpielisk,
2/ Jezioro Bnińskie gm. Kórnik:
w godz. od 10.00 do 13.00 i 16.00 do 20.00 w środy, czwartki, piątki, soboty
i niedziele, w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora oraz od kąpielisk,
3/ Jezioro Kórnickie gm. Kórnik:
w godz. od 10.00 do 13.00 i 16.00 do 20.00 w środy, czwartki, piątki, soboty
i niedziele, w odległości nie mniejszej niż 100 m od brzegu jeziora oraz od kąpielisk,
4/ Jezioro Dębno gm. Stęszew
w godz. od 10.00 do 16.00 w środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele, w odległości nie mniejszej niż 50 m od brzegu jeziora oraz od kąpielisk.
Korzystający z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi o mocy powyżej 5kW (6,67 KM) muszą posiadać patent motorowodny oraz dowód rejestracji jednostki pływającej.

§ 5. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Powiatu Poznańskiego może wydawać krótkoterminowe zezwolenia na korzystanie z jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na jeziorach, o których mowa w § 1.

§ 6. Uchwała nie uwzględnia jezior objętych ochroną w wyniku ustanowienia ograniczeń
i zakazów na podstawie ustawy o ochronie przyrody – na obszarze parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek Nowakowski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 07.10.2003
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-07 11:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-19 16:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10483
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-19 16:26
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43