BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/111/99
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 listopada 1999r .


w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Zawodowych w Swarzędzu imienia Powstańców Wielkopolskich

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami ) i zarządzenia nr 14 MEN z dnia 19 czerwca 1992 r. w sprawie ramowego statutu szkół publicznych dla dzieci i młodzieży ( Dz. Urz. MEN nr 4 poz. 18 ) oraz art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1989 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. nr 91 poz. , 578 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się z dniem 6.01.2000 roku Zespołowi Szkół Zawodowych w Swarzędzu ul. Podgórna 12, 62-020 Swarzędz, imię, Powstańców Wielkopolskich.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Marek NowakowskiUzasadnienie
do Uchwały Nr XIII/111/99
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 listopada 1999 r .

Organem właściwym do nadawania imienia szkole jest Rada Powiatu jako organ prowadzący. Wszystkie istniejące w szkole podmioty : Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski, Rada Pedagogiczna, Dyrektor Szkoły wspólnie wystąpiły z wnioskiem o nadanie imienia swojej szkole. Powstanie Wielkopolskie jest chwalebną częścią historii naszego regionu, ma wymowę jednoznacznie patriotyczną i dlatego warto, przychylając się do wniosku, nadać szkole to imię.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-10-08
  • opublikował: Dariusz Doliński
    data publikacji: 2003-10-08 09:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2011-09-20 11:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6044
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-09-20 11:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-02-26 14:41