BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr XIII/104/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 listopada 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z Gminy Kleszczewo.

Na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz.U. Nr 150, poz. 983; zm. Dz.U. z 1998r. Nr 162 poz. 1119, Dz.U. z 2000r. Nr 95 poz. 1041 z późn. zm.) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592; zm. Dz.U. z 2003r. Nr 45 poz. 591, Dz.U. z 2003r. Nr 65 poz. 594 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z Gminy Kleszczewo w wysokości 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 powyższej kwoty z przeznaczeniem na modernizację chodnika we wsi Krerowo.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z Gminą Kleszczewo w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XIII/104/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

W dniu 23 października 2003r. Rada Gminy Kleszczewo podjęła uchwałę o przekazaniu środków finansowych Powiatowi Poznańskiemu na modernizację chodnika we wsi Krerowo.
Powiat Poznański przyjął w planie do wykonania na 2003r. zadanie modernizacji w/w chodnika na wniosek Urzędu Gminy Kleszczewo.
Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi wspólne finansowanie modernizacji chodnika i umożliwi zawarcie stosownego porozumienia z Gminą Kleszczewo, określającego zasady realizacji zadania.
W związku z powyższym proponuje się podjęcie niniejszej uchwały.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-12-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-12-05 14:32
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-30 12:40

« wstecz

Banery