BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVIII/138/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
pozbawienia kategorii drogi powiatowej – ulicy Dobieżyńskiej w m. Buk.

Uchwała Nr XVIII/139/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Poznańskiej Energetyki Cieplnej S.A. ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na prawie bezpłatnego użytkowania nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego położonej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu - XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 102, w związku z budową przyłącza sieci cieplnej.

Uchwała Nr XVIII/140/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XVIII/141/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu Poznańskiego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XVIII/142/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XIV/119/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XVIII/143/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
wystawienia weksla "in blanco" jako zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wydatkowania środków finansowych przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu.

Uchwała Nr XVIII/144/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 maja 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XVIII/144/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 maja 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XVIII/144/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 maja 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-06-01 11:29

STANOWISKO
Rady Powiatu Poznańskiego

w sprawie:
podporządkowania obszaru gminy Murowana Goślina nowopowstającej prokuraturze w Obornikach.

Banery