BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXI/185/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia zmiany planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2004.

załącznik do Uchwały Nr XXI/185/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXI/185/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-10-06 12:18

Uchwała Nr XXI/186/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
skargi ..............................*, zamieszkałego w ...................................*

Uchwała Nr XXI/187/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004.

załącznik do Uchwały Nr XXI/187/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXI/187/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-10-06 12:49

Uchwała Nr XXI/188/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
pozbawienia kategorii drogi powiatowej.

załącznik do Uchwały Nr XXI/188/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XXI/188/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 września 2004 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2004-10-06 12:55

Uchwała Nr XXI/189/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przyjęcia pomocy rzeczowej z Gminy Rokietnica.

Uchwała Nr XXI/190/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przyjęcia pomocy finansowej i rzeczowej z Gminy Mosina.

Uchwała Nr XXI/191/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przekazania Powiatowi Nowotomyskiemu do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Nowotomyskiego.

Uchwała Nr XXI/192/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przekazania Miastu Poznań do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Poznania.

Uchwała Nr XXI/193/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przyjęcia do realizacji zadania własnego Miasta Poznania z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Poznania umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXI/194/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przekazania Powiatowi Wrzesińskiemu do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Wrzesińskiego.

Uchwała Nr XXI/195/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
przekazania Powiatowi Gnieźnieńskiemu do realizacji zadania własnego Powiatu Poznańskiego z zakresu pokrywania kosztów utrzymania dziecka z terenu Powiatu Poznańskiego umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Uchwała Nr XXI/196/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XX/176/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Uchwała Nr XXI/197/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XX/175/II/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XXI/198/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
nadania Zespołowi Szkół w Rokietnicy imienia Jadwigi i Władysława Zamoyskich.

Uchwała Nr XXI/199/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 września 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego
w sprawie kryteriów dochodowych dla dzieci rolników ubiegających się o stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego, podjęte podczas XXI Wyjazdowej Sesji w dniu 28 września 2004r.

Banery