BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XXXVII/343/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
zmiany siedziby i nazwy Liceum Profilowanego w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXVII/344/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Murowanej Goślinie.

Uchwała Nr XXXVII/345/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
skargi p. …………………….* zamieszkałego w …………………..*, na opieszałość Starosty Poznańskiego.

Uchwała Nr XXXVII/346/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała Nr XXXVII/347/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej dla gminy Dopiewo z przeznaczeniem na dofinansowanie połączenia autobusowego do Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w roku 2006.

Uchwała Nr XXXVII/348/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
zatwierdzenia Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013.

załącznik do uchwały nr XXXVII/348/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2006 r.

drukuj (załącznik do uchwały nr XXXVII/348/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 stycznia 2006 r.)

  • opublikował: Cenkier Karol
    data publikacji: 2006-02-06 14:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-04-01 09:05

Uchwała Nr XXXVII/349/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 stycznia 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

STANOWISKO RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

w sprawie:
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie poznańskim podjęte podczas XXXVII sesji Rady Powiatu Poznańskiego w dniu 31 stycznia 2006r.

Banery