BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XII/92/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Murowana Goślina.

Uchwała Nr XII/93/II/03
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVI/248/2001 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 września 2001r. w sprawie: określenia warunków pracy i płacy powiatowego rzecznika konsumentów.

Uchwała Nr XII/94/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
uznania skargi Pana ....................*, zamieszkałego w Skrzynkach gm. Kórnik, na działalność Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu za bezprzedmiotową.

Uchwała Nr XII/95/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
skargi Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach Pana .............................* z dnia 3 czerwca 2003r.

Uchwała Nr XII/96/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XI/83/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 września 2003r. w sprawie wydania opinii dotyczącej włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej w Daszewicach, gmina Mosina.

Uchwała Nr XII/97/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 października 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Banery