BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XIII/98/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
zaliczenia dróg gminnych do kategorii dróg powiatowych.

Uchwała Nr XIII/99/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
udzielenia Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2004 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XIII/100/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
uchylenia uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Uchwała Nr XIII/101/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr III/18/II/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Uchwała Nr XIII/102/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr IX/67/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 24 czerwca 2003r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2003.

Uchwała Nr XIII/103/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany nazwy Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Mosinie.

Uchwała Nr XIII/104/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Kleszczewo.

Uchwała Nr XIII/105/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
przyjęcia środków finansowych z Gminy Tarnowo Podgórne.

Uchwała Nr XIII/106/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 listopada 2003r.

w sprawie:
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Stanowisko
Rady Powiatu Poznańskiego
podjęte podczas XIII Sesji Rady Powiatu Poznańskiego
w dniu 25 listopada 2003r.

Banery