BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 402/2004
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.
 
w sprawie:
jednorazowego upoważnienia Dyrektora Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy do udzielenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 30.000 EURO.

Uchwała Nr 403/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.
 
w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 405/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.

w sprawie:
zmiany uchwał Nr 150/25/2000, Nr 476/2001, Nr 813/2002 oraz 35/2003 Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru najbardziej korzystnych wniosków na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Uchwała nr 406/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.

w sprawie:
powołania zespołu opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w zakresie pomocy społecznej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Uchwała Nr 408/2004
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.

w sprawie:
pokrycia kosztów zakupu nagród na Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików.

Uchwała Nr 409/2004 Zarządu
Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 stycznia 2004r.

w sprawie:
zatwierdzenia projektów umów pomiędzy Powiatem Poznańskim a firmą Internet Info.

Banery