BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XVII/131/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2003 rok.

Uchwała Nr XVII/132/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie: skargi p. ...........................* zamieszkałego w Murowanej Goślinie przy ............................*

Uchwała Nr XVII/133/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, położonych w Lisówkach, gmina Dopiewo.

Uchwała Nr XVII/134/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2004 i 2005.

załącznik do Uchwały Nr XVII/134/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVII/134/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-05-05 09:19

Uchwała Nr XVII/135/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
przekształcenia prowadzonych przez Powiat Poznański techników i liceów na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół ponadpodstawowych dla dorosłych w technika i licea uzupełniające.

załącznik do Uchwały Nr XVII/135/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVII/135/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-05-05 09:57

Uchwała Nr XVII/136/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004.

załącznik do Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.

drukuj (załącznik do Uchwały Nr XVII/136/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-05-05 10:05

Uchwała Nr XVII/137/II/2004
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 kwietnia 2004r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2004.

załączniki do Uchwały Nr XVII/137/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.

drukuj (załączniki do Uchwały Nr XVII/137/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r.)

 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2004-05-05 10:14
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2004-05-05 10:19

Banery