BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XVII/132/II/2004
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2004r.

 

w sprawie: skargi p. ...........................* zamieszkałego w Murowanej Goślinie przy ............................*

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 229 pkt. 4 - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wyniki pracy Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi p. ................................* zamieszkałego w Murowanej Goślinie przy .........................* skierowanej do Wojewody Wielkopolskiego a następnie przekazanej przez Wojewodę do Rady Powiatu Poznańskiego przy piśmie z dnia 4.12.2003 r. znak SR.V-2.0551-7/03, na podstawie Uchwały Nr XIV/113/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r.

§ 2. 1. Rada Powiatu Poznańskiego uznaje, że skarga p. ........................* na przewlekły tryb postępowania Starostwa Powiatowego w Poznaniu w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego w obrębie stawu zlokalizowanego na działce o nr ew. 1272/5 w Murowanej Goślinie jest zasadna.
2. Złożoność sprawy nie pozwala na potwierdzenie zawartego w skardze zarzutu, że postępowanie toczy się z łamaniem obowiązującego prawa. Można jedynie stwierdzić, iż w niektórych przypadkach przy braku wyegzekwowania wykonania w terminie nałożonych obowiązków, prawo zostało naruszone.
3. Nie stwierdzono, aby Starostwo Powiatowe nie reagowało na niewykonanie nakazu i zawartych w nim obowiązków przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Zielone Wzgórza" w Murowanej Goślinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Wyłączenia dokonano na podstawie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 05.05.2004
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2004-05-05 09:08
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-07-05 13:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6586
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-07-05 13:56
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50